کارگاه های آموزشی

به نام خدا

 انجمن علمی پرستاری ایران

Iranian Nursing Scientific Association

انجمن علمی پرستاری ایران در راستای فعالیتهای علمی ، آموزشی و پژوهشی خود و جهت ارتقای علمی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی  کارگاههای آموزشی زیر را با همکاری اساتید دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، تربیت مدرس و دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی برگزار می نماید،برای دیدن عناوین کارگاهها و ثبت نام به پیوند کارگاههای آموزش مداوم در صفحه اصلی سایت انجمن علمی پرستاری ایران در قسمت پیوند ها کلیک کنید تا وارد سایت اموزش مداوم انجمن شده و امکان ثبت نام فراهم آید. تمام فرایند ثبت نام انلاین می باشد